Chcesz się przekwalifikować lub zdobyć nowe uprawnienia zawodowe zgodne ze standardami stawianymi przez rynek pracy wybierz kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

(po 8 letniej SP, gimnazjum, ZSZ lub szkole średniej) dające możliwość uzyskania tytułu technika)

  • Technik elektryk (m.in. montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych)
  • Technik elektronik (m.in. wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych)
  • Technik mechatronik (m.in. montaż urządzeń i systemów mechatronicznych)
  • Technik informatyk (m.in. montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych)
  • Technik prac biurowych (wykonywanie prac biurowych)
  • Technik administracji (obsługa klienta w jednostkach administracji)
  • Technik rachunkowości (m.in. prowadzenie rachunkowości)
  • Technik ochrony fizycznej osób i mienia (ochrona osób i mienia)
  • Asystent osoby niepełnosprawnej (udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej)

Nauka tylko przedmiotów zawodowych.

Możliwość jednoczesnej nauki w LO.