Logo
Wydrukuj tę stronę

Kurs Spawania

Grilled salmon and vegetables Grilled salmon and vegetables
1. Podstawowy kurs spawania stali elektrodami otulonymi.

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu końcowego.Zakres tematyczny:
- przygotowanie stali do spawania i dobór odpowiednich materiałów dodatkowych,
- czytanie prostych rysunków konstrukcyjnych i instrukcji technologicznych spawania,
- odróżnianie podstawowych niezgodności spawalniczych (wady złączy spawanych) i usuwanie ich,
- oszczędne gospodarowanie materiałami, energią i sprzętem,
- obsługa urządzeń spawalniczych oraz dobieranie parametrów spawania,
- wykonywanie spoin pachwinowych jedno i wielościegowych w różnych pozycjach,
- wykonanie złączy doczołowych.

Uczestnik kursu po ukończeniu kursu podstawowego i zdaniu egzaminu wewnętrznego nabywa uprawnienia w zakresie spawania konstrukcji zaliczanych do klasy 3.

Liczba godzin: 30- wykłady teoretyczne, 160- ćwiczenia praktyczne.

Wymagania wobec kandydatów na szkolenie:
- ukończone 18 lat,
- badania lekarskie potwierdzajšce zdolność do wykonywania zawodu.

Absolwent kursu otrzymuje:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.

 


2. Podstawowy kurs spawania stali wysokostopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych {MAG}.

 


Cel kursu:
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego.

Zakres tematyczny:
- przygotowanie stali do spawania i dobór odpowiednich materiałów dodatkowych,
- czytanie prostych rysunków konstrukcyjnych i instrukcji technologicznych spawania,
- odróżnianie podstawowych niezgodności spawalniczych (wady złączy spawanych) i usuwanie ich,
- oszczędne gospodarowanie materiałami, energią i sprzętem,
- obsługa urządzeń spawalniczych oraz dobieranie parametrów spawania,
- wykonywanie spoin pachwinowych i czołowych blach,
- wykonywanie spoin czołowych wielościegowych w różnych pozycjach, ocena jakości wykonanych złączy

- wykonywanie prostych konstrukcji ze stali niestopowych na podstawie rysunków wykonawczych.


Uczestnik kursu po ukończeniu kursu podstawowego i zdaniu egzaminu wewnętrznego nabywa uprawnienia w zakresie spawania konstrukcji zaliczanych do klasy 3.

Liczba godzin: 30- wykłady teoretyczne, 160- ćwiczenia praktyczne.

Wymagania wobec kandydatów na szkolenie:
- ukończone 18 lat,
- badania lekarskie potwierdzajšce zdolność do wykonywania zawodu.

Absolwent kursu otrzymuje:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.


 

3. Spawanie stali elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych TIG

Cel kursu:
Uczestnik kursu uzyska wiedzę i umiejętności spawania w technice zgodnej z prowadzonym kursem oraz uzyskanie uprawnień spawalniczych.

Wymagania minimalne:
Ukończone 18 lat, 
Świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej.
Liczba godzin: 180 godz.

Zajęcia odbywać się będą w piątki i soboty lub w soboty i niedziele

Zakres tematyczny obejmuje:
techniki spawania,
materiałoznawstwo spawalnicze,
bhp i ochrona ppoż.,
szkolenie praktyczne

Absolwent kursu otrzymuje:
Zaświadczenie o ukończenia kursu zgodnie ze wzorem MEN

Ostatnio zmienianywtorek, 19 czerwiec 2012 14:07
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.