Logo
Wydrukuj tę stronę

kurs Prowadzenie ksiąg handlowych dla zaawansowanych

Grilled salmon and vegetables Grilled salmon and vegetables
Uporządkowanie, zaktualizowanie, pogłębienie wiedzy z zakresu księgowości i podatków.
 
Zakres tematyczny:
* ogólne zagadnienia rachunkowości,
* organizacja rachunkowości,
* krótkoterminowe aktywa finansowe i środki pieniężne,
* rozrachunki,
* ewidencja obrotu materiałami,
* aktywa trwałe,
* koszty i ich rozliczenie,
* rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów,
* przychody, koszty, wynik finansowy,
* inwentaryzacja,
* kapitały, fundusze, operacje finansowe,
* sprawozdania finansowe,
* podatki.

Liczba godzin: 60


Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.

.

 

Ostatnio zmienianywtorek, 19 czerwiec 2012 12:48
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.