Zakres tematyczny:

* zaopatrzenia punktu sprzedaży detalicznej (10 godzin),
* magazynowania towarów (8 godzin),
* obsługi klienta (12 godzin),
* promocji (12 godzin),
* obsługi finansowo-księgowej punktu sprzedaży (40 godzin),
* wykorzystania komputera i kasy fiskalnej w punkcie sprzedaży (32 godziny).

Liczba godzin: 114

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.