W trakcie kursu słuchacze poza wiedzą z zakresu techniki biurowej i komputeryzacji prac biurowych poznają podstawowe pojęcia z zakresu prawa, ekonomii, rachunkowości i organizacji pracy a także kontaktów interpersonalnych. Dowiedzą się również jak zorganizować poczęstunek, zebranie, uroczystość. Nauczą się opracowywać korespondencję w różnych językach. Słuchacze zainteresowani tylko niektórymi zagadnieniami mogą wybrać jeden z modułów.


Moduły (tematyka szkolenia):
* organizacja pracy biurowej oraz sporządzanie różnorodnej korespondencji biurowej z wykorzystaniem maszyny do pisania i komputera - 50 godzin,
* podstawowe pojęcia z dziedziny prawa, ekonomii i rachunkowości oraz organizacji pracy - 35 godzin,
* przyjmowanie interesantów, organizacja zebrań, uroczystości, poczęstunku - 25 godzin,
* sporządzanie pism i korespondencji handlowej w języku angielskim, niemieckim lub rosyjskim - 40 godzin. 

Liczba godzin: 150

 

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.