uniacedkapital


centrum

ul. Św. Józefa 26, 87-100 Toruń, biuro projektu: ul. Szosa Chełmińska 70, tel./fax 56 659 66 86, 56 622 23 39

www.ced.edu.pl

Nazwa: Centrum Edukacji Dorosłych

Tytuł projektu: „Kompleksowe szkolenie pracowników firm AMJ Aficcio i NE z Chełmży kluczem do ich rozwoju”

Nr projektu: WND - POKL 08.01.01 - 04 - 375/10

Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt: Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”

Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie, w ramach którego realizowany jest projekt: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu: od 01.10.2010 do 31.12.2011