EFS
obrusn
Euro pracownik – zintegrowany pakiet szkol
eń dla pracowników OBRUSN”

w ramach priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”

Okres realizacji projektu: od 1.10.2010 do 31.12.2011r.

Celem głównym projektu jest poprawa konkurencyjności Ośrodka Badawczo Rozwojowego Sterowania Napędów w Toruniu w newralgicznych i wpływających na jego dalszy rozwój obszarach, poprzez dostarczenie pożądanych kompetencji i umiejętności pracownikom.

Projekt obejmie wszystkich pracowników OBRUSN. W ramach projektu zostanie zrealizowanych

9 szkoleń:

Język angielski dla początkujących

Język angielski dla średniozaawansowanych

Język angielski dla zaawansowanych

Techniki sprzedaży

Obsługa maszyn CNC

Kurs spawania

Komunikacja interpersonalna

Kurs prawa jazdy

Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym