decyzja

Kurs Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu wykładowców pozaszkolnych form kształcenia i bhp

Grilled salmon and vegetables Grilled salmon and vegetables
Przygotowanie pracodawców, pracowników oraz osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza nie stanowi podstawowego zajęcia, do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu dla uczniów i młodocianych pracowników.
 

Liczba godzin: 80

Program nauczania jest zgodny z wymogami Ministra Edukacji Narodowej i Sportu określonego 
w rozporządzeniu MENiS z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.2002 nr 112 poz. 998) i został zatwierdzony przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w dniu 5.12.2009r.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.

 

Ostatnio zmienianywtorek, 19 czerwiec 2012 14:07
powrót na górę