decyzja

Aktywizacja zawodowa (6)

kurs Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy


 
 

- pokonywania barier zawodowych,
- kształtowania umiejętności nawišzywania kontaktów,
- przeprowadzenia rozmów z pracodawcom,
- nauki efektywnego poszukiwania pracy,
- zmiany postaw wobec siebie i swojej sytuacji,
- rozbudzenie aktywności i samodzielności.

Czytaj więcej...
Subskrybuj to źródło RSS